Plus Beauty

Jag jobbar alltid med hjärtat

Behandlingar Boka tid online

Laserborttagning

Tatueringsborttagning

Du har antagligen hört att tatueringsborttagning med laser är det perfekta sättet att bli av med en tatuering som du ångrade att du någonsin gjorde. Samtidigt låter metoden att ta bort tatueringar med ljus som något hämtat ur en science fiction film. 

Kan en laser ta bort tatueringar fullständigt?

Ja, en laser kan ta bort tatueringar fullständigt. Faktum är att metoden är det säkraste och mest effektiva sättet att bli av med oönskade tatueringar. Det kan dock behövas ett flertal behandlingar innan tatueringen är fullständigt borta. Antalet sessioner som behövs beror på många olika saker, bland annat på storlek, ålder, plats och färg på tatueringen som ska tas bort.

Borttagning av ögonbrynstatuering med laser

Hur kan en laser ta bort tatueringar?

Först och främst gäller det att förstå vad en tatuering är och hur den påverkar huden för att begripa hur en tatueringsborttagning fungerar. Tatueringskonsten har funnits i minst 5000 år och ett flertal kulturer har tillämpat densamma. Verktygen som använts för att skapa tatueringar har naturligtvis skiftat men utförandet som sådant är i stort sätt detsamma. Med andra ord en nål eller något liknande verktyg som används för att permanent applicera pigment i huden.

Mer som en bläckpenna

Människor visualiserar ofta den moderna tatueringsartisten som en person som applicerar bläck(pigment) i huden med hjälp av något som liknar en nål eller en spruta. I själva verket påminner verktyget mer om en reservoarpenna. Toppen av pennan doppas i bläcket och penetrerar epidermis och dermis. Därefter tar kapilärkraften över och binder bläcket i dermis. Med andra ord är det en fysisk process som äger rum och får huden att "suga upp" bläcket.

Immunsystemet gör tatueringarna permanenta

Noterbart att komma ihåg är att det är kroppens eget immunsystem som får bläcket att stanna kvar. Bläcket hålls kvar på plats när de vita blodcellerna strömmar igenom området för att skydda det mot nålen.

Modern forskning har visat att en tatuering fortsätter att orsaka ökad aktivitet bland de vita blodcellerna genom hela dess livslängd. Det innebär att långt efter det att själva tatueringsprocessen är över fortsätter kroppen att sända ett antal vita blodkroppar (immunceller) för att "skydda sitt territorium". Det är anledningen till att bläcket stannar kvar för evigt.

Hur tar en laser bort en tatuering?

Det är således kroppens svar på "hotet från" en tatuering som gör tatueringarna permanenta. Emellertid kan en laser störa dödläget och plocka bort oönskade tatueringar. Metoden bygger på att en speciell laser som är designad för att specifikt träffa bläcket utan att skada huden runtom används. När lasern guidas över det aktuella området penetrerar den epidermis och dermis, där den smular sönder de pigment som utgör tatueringen.

Medan tatueringen angrips av lasern är huden runtomkring helt opåverkad. Den speciellt designade lasern smular sönder pigmentet i så små delar att lymfsystemet förmår plocka upp dem och skölja ut dem ur kroppen.

Behandlingen är säker och ytterst effektiv

Lasern använder en ljusstråle som är extremt koncentrerad för att smula sönder pigmenteringen. Delarna blir så små att kroppens lymfsystem kan ta hand om dem och bokstavligen skölja dem ut ur kroppen utan att kringliggande vävnader skadas. Tatueringen kommer att blekas efterhand som lymfan processar de små färgpartiklarna som lasern skapat.

Något om lymfsystemet

Lymfan är en del av kroppens immunsystem. Dess primära funktion är att skölja ut potentiellt farliga substanser som till exempel gifter och överflödiga vätskor ur kroppen. Det är anledningen till att lymfan tar hand om partiklarna som lasern "producerar" vid borttagningsprocessen.

Kommer tatueringen att tas bort effektivt?

Precis som vid alla skönhetsbehandlingar beror effektiviteten på förutsättningarna i det enskilda fallet.

Kom ihåg att antalet behandlingar som behövs beror på ett antal olika faktorer, inkluderande färgen, mättnaden och storleken på tatueringen. Icke desto mindre så börjar lymfsystemet arbeta direkt vid den första behandlingen oavsett hur dessa faktorer påverkar antalet procedurer. Det betyder att ett synbart resultat blir skönjbart redan efter den första sessionen.

Hur många sessioner för att uppnå det önskade resultatet?

Det är naturligtvis svårt att säga exakt men en någorlunda riktig uppskattning går oftast att göra vid en inledande konsultation. Snittet ligger någonstans mellan fem och åtta laserbehandlingar. Mörka, äldre tatueringar kanske bara behöver tre eller fyra sessioner medan nya, kompakta dito kan ta 10 eller fler behandlingar i anspråk innan en fullständig borttagning har åstadkommits.

Tatueringsborttagning med laser är en process

Tatueringen du en gång ville ha kom ju inte dit av sig själv och samma sak gäller när du vill ta bort den. För att borttagningsprocessen ska fungera krävs både engagemang och vilja.

Med andra ord, du måste vara beredd på att närvara vid mellan tre till tolv lasersessioner för att bli av med den gamla tatueringen. Efter varje session krävs dessutom adekvat behandling av det påverkade området. Du måste också ha tålamod och komma ihåg att lymfsystemet inte kan skölja bort alla pulvriserade pigment på en gång. Det synliga resultatet blir bara bättre och bättre över tiden..

Sluta lev med ånger

Du behöver med andra ord inte leva resten av ditt liv med ångest och förödmjukelse över en tatuering du önskar att du aldrig gjort. Livet är fullt av saker som vi ångrar och detta misstag går ju faktiskt att korrigera med ett antal laserbehandlingar. Kontakta oss idag på Plus Beauty och planera för en inledande konsultation och ta första steget på vägen att bli av med din oönskade tatuering.

Faktorer som kan påverka kostnaden?

Teknologin

Vilken typ av laser som måste användas (eller hur många olika) är en viktig variabel när det kommer till att beräkna kostnaden för behandlingen. Personliga tatueringar finns i alla upptänkliga (och otänkbara) skepnader och färger så rätt typ av laser måste användas för rätt typ av färg.   

På Plus Beauty, erbjuder vi laser tatueringsborttagning med hjälp av en avancerad Q-switched ND-YAG Laser. Enheten tar på ett säkert sätt bort både professionellt gjorda tatueringar och dito skapade av amatörer.

Laser tatueringsborttagning, pris för en behandling Pris
Patchtest
Avdrages vid behandling!
350kr
Mycket liten (1-3cm x 1-3cm) 1000kr
Mindre (4-8cm x 4-8cm)
PMU Ögonbryn
1500kr
Större (16-20cm x 16-20cm) 3500kr
Ytterligare yta till större (per 1-10cm x 1-10cm) 1500kr
Paket om 5 behandlingar (spara 35%). Köps tillsammans, ingen återbetalning!
Kvinna lasrar sig